Naczelnik Wydziału - Główny Księgowy – Elżbieta Wilk

tel. (15) 841-27-00, wewn. 133, pokój 19

e-mail:

adres: Plac Wolności 2

37-400 Nisko


Płace – Anna Kazanecka
tel. (15) 841-27-00, wewn. 131, pokój 19b


Płatności – Justyna Machowska
tel. (15) 841-27-00, wewn. 131, pokój 19b


Finanse i Sprawozdawczość – Iwona Maziarz

tel. (15) 841-27-00, wewn. 132, pokój 19c


Obsługa finansowo - księgowa – Anna Rębacz

tel. (15) 841-27-00, wewn. 132, pokój 19c