grafika

Powiat Niżański, po raz czwarty, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Rok 2020, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej spowodowanej pandemią koronawirusa, był kolejnym dobrym rokiem dla Powiatu Niżańskiego. Realizacja zaplanowanych zadań była możliwa dzięki sprawnemu działaniu Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu. Podejmowano wspólne działania, które przyczyniły się do pozyskiwania środków na realizację zadań. Nie byłyby one możliwe, gdyby nie gotowość i zaangażowanie w realizację zadań Powiatu wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz osób i instytucji, z którymi Powiat współpracował. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że Powiat Niżański zajął wysokie 8 miejsce w organizowanym przez ZPP Rankingu Powiatów i uzyskał tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2020”.

Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Ranking to jedyne w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcie, zarządzane na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniają eksperci ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

- Cieszymy się, że działania władz Powiatu Niżańskiego przynoszą pozytywne rezultaty, czego odzwierciedleniem jest zdobycie już po raz czwarty wysokiego miejsca w organizowanym przez ZPP Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin. To, że pomimo trwania pandemii koronawirusa, rok 2020 był udanym okresem dla Powiatu Niżańskiego, było możliwe dzięki sprawnej realizacji zadań, przy kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu władz Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę dla naszej małej ojczyzny – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Warto przypomnieć uzyskane dotychczas przez Powiat Niżański lokaty w Rankingu: za 2019 rok - 6. miejsce, za rok 2018 - 3. miejsce oraz za 2017 rok - 12. mejsce.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się najlepszy w swojej kategorii spośród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego. Sąsiedni Powiat Stalowowolski uplasował się na miejscu 12.