zdjęcie

Łączny koszt zadania pn. „Wykonanie windy osobowej elektrycznej 4-ro przystankowej z szybem panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędy Pracy w Nisku” opiewa na kwotę 410.248,62 zł, z czego: 120.801 zł stanowi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 289.447,62 zł stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie windy umożliwi usunięcie barier architektonicznych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych, poprzez dostosowanie obiektu do swobodnego i bezproblemowego korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na 21 grudnia 2020 roku.

zdjęcie