zdjęcie

W czwartek 25 czerwca 2020 roku, podczas konferencji zorganizowanej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nisku, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber wręczył Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi oraz Wójtom i Burmistrzom samorządów gminnych, symboliczne promesy z kwotą wsparcia z Funduszu Inwestycji Samorządowych, przyznaną im na cele inwestycyjne, np. drogowe, kanalizacyjne, oświatowe, infrastrukturę kulturalną, zdrowotną itp. i zasilenie budżetu. Termin wykorzystania środków upływa z końcem 2022 roku.

Powiat i Gminy otrzymały wparcie w wysokości 16.769.722 zł, z czego Powiat prawie 5 mln zł a Gminy blisko 12 mln zł. Szczegółowy podział przyznanych środków przedstawia się następująco:

Powiat Niżański – 4.969.399 zł,

Gmina Harasiuki – 1.546.502 zł

Gmina Jarocin – 1.544.650 zł

Gmina Jeżowe – 1.465.950 zł

Gmina Krzeszów – 1.609.618 zł

Gmina i Miasto Nisko – 4.099.451 zł

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – 500.000 zł

Gmina i Miasto Ulanów – 1.034.152 zł.

Promesy odebrali Burmistrzowie: Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójtowie: Gminy Harasiuki – Krzysztof Kiszka, Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, Gminy Jeżowe – Marek Stępak i Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, którzy na ręce Wiceministra Rafała Webera złożyli serdeczne podziękowania za otrzymaną pomoc, tak potrzebną w tym trudnym czasie, oraz przedstawili cele, na które zostanie ona przeznaczona.

- To bardzo cenne i ważne, że samorządy w trudnych czasach koronawirusa mogą liczyć na wsparcie władz centralnych. Z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w trybie pilnym, w odpowiedzi na problemy samorządów związane z mniejszymi wpływami do budżetu przez COVID-19, został stworzony przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego, w ramach samorządowej tarczy antykryzysowej, Fundusz Inwestycji Samorządowych. To pomoc tak potrzebna dla JST, niezbędna w realizacji prowadzonych bądź zaplanowanych do realizacji inwestycji. Środki te mogą zostać spożytkowane na różne cele, jak np. budowę dróg, kanalizacji, szkoły, boiska sportowego. To władze lokalne zadecydują, na jaki cel przeznaczyć otrzymane środki. Blisko 17 mln zasili budżety Gmin i Powiatu, w tym do samych gmin Powiatu Niżańskiego trafi koło 12 mln zł. W skali całego kraju jest to kwota 6 mld zł – powiedział Wiceminister Rafał Weber.

W konferencji, oprócz Starosty i Wójtów i Burmistrzów, udział wzięli również: Wicestarosta Adam Mach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Radny Gminy i Miasta Nisko Józef Sroka oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.