zdjęcie

14 września 2020 roku w Nisku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.219.647,88 zł, z czego 1.724.136,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota to wkład własny pochodzący ze środków Powiatu.

W ramach inwestycji wykonano między innymi nawierzchnię na długości 873 mb wraz z jej poszerzeniem, chodnik o długości 873 mb, odwodnienie, ściek przykrawężnikowy oraz przebudowano most na rzece Barcówka. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa.

W uroczystym zakończeniu inwestycji udział wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Niżańskiego Marian Chrapko, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, wykonawca inwestycji oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Malce Jan Bielak.

Jest to bardzo ważna inwestycja, jesteśmy jednym z niewielu samorządów, który otrzymał dofinansowanie na poziomie 80 procent. Zakończenie inwestycji ma znaczenie nie tylko dla mieszkańców ulicy Sopockiej, ale także dla całej społeczności Powiatu Niżańskiego. Ulica Sopocka stanowi obwodnicę w sytuacji, gdy droga krajowa jest zablokowana. Widząc ogromne natężenie ruchu w tym miejscu, mieszkańcy zabiegali między innymi o położenie chodnika i dziś jest finalizacja tego zadania. Dziękuję Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi za wsparcie, aby inwestycje w Powicie Niżańskim były realizowane na jak największym poziomie dofinansowania - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Pierwszy etap przebudowy drogi rozpoczął się w 2019 roku. Teraz zakończono drugi. Była to uroczysta chwila dla mieszkańców, ponieważ na realizację tej inwestycji czekali kilka lat. 

Cieszę się, że dziś widzimy tak niesamowity efekt. Myślę, że ulica Sopocka nadal będzie służyła jako mała obwodnica pierwszej części Niska. Z nowym asfaltem, z bezpiecznymi chodnikami i przejściami dla pieszych. Cieszę się, że środki, które zostały wyasygnowane przyczyniły się do niesamowitej poprawy technicznej drogi – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Radny Powiatu Niżańskiego Marian Chrapko w imieniu mieszkańców Malc wyraził wdzięczność Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi i Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tej inwestycji.