zdjęcie

flaga i godło

Dnia 23 czerwca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A., z Kraśnika oraz Parter: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 2.065.033,06 zł, z czego 1.452.348,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Dzięki pozyskanym środkom do końca listopada 2020 roku, w miejscowości Glinianka – Wólka Bielińska oraz w Dąbrowicy, wykonana zostanie m.in. nawierzchnia drogi wraz z jej poszerzeniem, chodniki, odwodnienie, zjazdy, wyniesione skrzyżowanie oraz roboty wykończeniowe.