zdjęcie

flaga i godło

W dniu 10 czerwca 2020 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”. W tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy.  

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Koszt zadania wyniesie 1.338.893,89 zł, z czego 937.225,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Rudniku nad Sanem o długości 686,60 m polegać będzie na zmianie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, zjazdy, kanalizacja deszczowa oraz wykonane zostaną pobocza wraz z oznakowaniem.

Realizacja inwestycji potrwa do października 2020 roku.