Radni Rady Powiatu Niżańskiego z poprzednich kadencji.

 

Rada kadencji 1999-2002

kadencja 1999-2002

Kadencja 1999 – 2002:

 

1.     BARĆ Bronisława

2.     BIENIECKI Walery

3.     CAGARA Piotr

4.     DRELICH Józef

5.     DZIECHCIARZ Ryszard

6.     FILA Antoni

7.     HABUDA Andrzej

8.     KOC Kazimierz

9.     KOWALIK Mariusz

10.   KOZA Franciszek

11.   LACH Zbigniew

12.   ŁABĘCKI Mieczysław

13.   MACH Adam

14.   MAGIERA Janusz

15.   MAJ Ryszard

16.   MAŁEK Tadeusz

17.   MARUT Jerzy Piotr

18.   NAGIER Jerzy

19.   NAWROCKI Janusz

20.   OZIMEK Julian

21.   PŁECHA Kazimierz

22.   SOKAL Bronisław

23.   SUŁKOWSKA Teresa

24.   SZADO Adam

25.   SZEWCZYK Roman

26.   ŚLUSARCZYK Waldemar

27.   TUTKA Barbara

28.   WANIEWSKI Mirosław

29.   WÓJCIK Wiktor

30.   ZAŃ Jan

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu sprawował : NAWROCKI Janusz

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego

 

Kadencja 1999 – 2002:

 

w latach 1999 – 2000:

WANIEWSKI Mirosław – Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta  Niżański;

MACH Adam – Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Wicestarosta Niżański;

BARĆ Bronisława;

HABUDA Andrzej;

KOC Kazimierz – w 2000 r. rezygnacja z członkostwa;

ŁABĘCKI Mieczysław.

 

w latach 2000 – 2002:

OZIMEK Julian – Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Niżański;

ZAŃ Jan – Zastępca Przewodniczącego Zarząd – Wicestarosta Niżański;

ŁABĘCKI Mieczysław;

MAGIERA Janusz;

MAŁEK Tadeusz - w 2001 r. rezygnacja z członkostwa, w jego miejsce wybrano radnego DZIECHCIARZ Ryszard;

SUŁKOWSKA TERESA.

 

Rada kadencji 2002-2006

 

rada 2002 - 2006

Kadencja 2002 – 2006:

 

1.  BARĆ Bronisława

2.  KLOC Andrzej

3.  KOSTYRA Janusz

4.  KRAWIEC Krzysztof

5.  LACH Zbigniew

6.  MACH Adam

7.  MAGIERA Janusz – do 2005 r., mandat radnego obsadzony przez FILA Antoniego

8.  MIAZGOWICZ Bolesław w 2002 r., mandat radnego obsadzony przez KOSTUREK Kazimierza

9.  NAGIER Jerzy

10. NAWROCKI Janusz

11. OLEKSAK Jan

12. OZIMEK Julian – do 2004 r., mandat radnego obsadzony przez DUL Annę

13. SAGAN Stanisław

14. SIEK Mirosław

15. SIEK Stanisław

16. WALA Tadeusz

17. WALIŁKO Gabriel

18. WANIEWSKI Mirosław

19. ZAŃ Jan

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu sprawował : WALIŁKO Gabriel

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego

 

Kadencja 2002 – 2006:

 

NAWROCKI Janusz – Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Niżański;

ZAŃ Jan – Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Wicestarosta Niżański;

KOSTYRA Janusz;

NAGIER Jerzy – w 2003 r. rezygnacja z członkostwa, w jego miejsce wybrano radnego WALA Tadeusz;

KOSTUREK Kazimierz.

 

Rada kadencji 2006-2010

 

rada 2006 - 2010

Kadencja 2006 – 2010:

 

1.    BAMBUCH Grzegorz

2.    BEDNARZ Robert

3.    BINKOWSKA Władysława

4.    KAPUŚCIŃSKI Antoni

5.    KOSTYRA Janusz

6.    KOZA Franciszek

7.    KRAWIEC Krzysztof

8.    MIAZGOWICZ Bolesław

9.    NAWROCKI Janusz

10.  PRACOŃ Władysław

11.  SIEK Henryk

12.  SIEK Mirosław

13.  TOFILSKI Andrzej

14.  TRZUSKOT Eugeniusz

15.  TUTKA Barbara

16.  WALA Tadeusz

17.  WALIŁKO Gabriel

18.  WANIEWSKI Mirosław

19. ZAŃ Jan – w 2010 r. zrzekł się mandatu radnego

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu sprawował : TRZUSKOT Eugeniusz

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego

 

Kadencja 2006 – 2010:

 

PRACOŃ Władysław – Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Niżański;

KRAWIEC Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Wicestarosta Niżański;

KAPUŚCIŃSKI Antoni;

KOZA Franciszek;

TUTKA Barbara - w 2007 r. rezygnacja z członkostwa,  w jej miejsce wybrano radną BINKOWSKA Władysława.

 

Rada kadencji 2010-2014

 

lp

Imię i Nazwisko

Funkcja w Radzie

1

Grzegorz Bambuch

Radny

2

Robert Bednarz

Radny

3

Danuta Kacprzyk

Radna

4

Antoni Kapuściński

Radny

5

Jan Kowal

Radny

6

Krzysztof Krawiec

Radny

7

Zbigniew Lach

Radny

8

Adam Mach

Radny

9

Bolesław Miazgowicz

Członek Zarządu

10

Marian Mierzwa

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

11

Janusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Powiatu

12

Artur Niwiński

Radny

13

Stanisław Pliszka

Radny

14

Władysław Pracoń

Radny

15

Teresa Pracownik

Członek Zarządu

16

Henryk Siek

Członek Zarządu

17

Mirosław Siek

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

18

Andrzej Tofilski

Radny

19

Gabriel Waliłko

Starosta

 

Rada kadencji 2014-2018

 

lp

Imię i Nazwisko

Funkcja w Radzie

1

Grzegorz Bambuch

Radny

wygaśnięcie mandatu radnego

z dniem 01.06.2016 r.

2

Robert Bednarz

Starosta

3

Janusz Bronkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

4

Krzysztof Kiszka

Radny

5

Jan Kowal

Radny

6

Tomasz Kozak

Radny

7

Adam Mach

Wicestarosta

8

Grażyna Mączka

Radna

9

Józef Kolano

Radny

10

Janusz Nawrocki

Przewodniczący Rady Powiatu

11

Tomasz Podpora

Członek Zarządu

12

Jan Połeć

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

13

Henryk Siek

Radny

14

Józef Sroka

Członek Zarządu

15

Benedykt Sudoł

Radny

16

Małgorzata Sztaba-Cholewa

Radna

17

Andrzej Tofilski

Radny

18

Gabriel Waliłko

Radny

19

Karol Wołoszyn

Członek Zarządu