zdjęcie

JEŻELI CHCESZ HONOROWO ODDAĆ KREW MUSISZ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • mieć wiek 18-65 lat, zachowane proporcje wagi do wzrostu (nie mniej niż 50 kg)
 • posiadać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • być po lekkostrawnym posiłku
 • czuć się zdrowo

PRZYWILEJE HONOROWEGO DAWCY KRWI:

 • ustawowo ważne zwolnienie z pracy/szkoły w dniu oddania krwi,
 • zwolnienie na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi jeżeli nie zostanie zakwalifikowany do oddania krwi,
 • ekwiwalent kaloryczny o równowartości 4500 kcal (czekolady),
 • legitymacja Honorowego Dawcy Krwi,
 • odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym PIT,
 • karta identyfikacyjna grupy krwi – możliwość uzyskania po drugiej donacji
 • każdy krwiodawca może uzyskać po kilku dniach informacje o wynikach swoich badań (grupa krwi, badań wirusologicznych),

Kampania społeczna „Pomóż innym „ organizowana jest w ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego- etap III”. Akcję poboru krwi  RCEZ w  Nisku organizuje przy współpracy z Regionalnym  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Szkolnym koordynatorem projektu  jest nauczycielka wychowania fizycznego i przedmiotów zawodowych Edyta Maziarz.