zdjęcie

Jednym z priorytetowych zadań Powiatu Niżańskiego jest wspieranie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, zwłaszcza teraz w czasie trwania pandemii koronawirusa.

Powiat po raz kolejny wspomógł niżańską lecznicę. Tym razem przekazał dotację w wysokości 120 tys. zł na rozbudowę i modernizację przyszpitalnej instalacji tlenowej oraz zakupy niezbędnego wyposażenia. Inwestycja została zrealizowana do końca 2020 roku.

Starosta Niżański Robert Bednarz podziękował Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart za pozytywne rozpatrzenie wniosku o przekazanie środków dotacji z budżetu państwa: - Wyrażam wdzięczność za otrzymane środki finansowe, dzięki którym Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku mógł przeprowadzić rozbudowę i modernizację przyszpitalnej instalacji tlenowej – powiedział.

- Dzięki rozbudowie i modernizacji instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, poprawi się jakość opieki medycznej oraz komfort pacjentów przebywających w niżańskiej lecznicy. Mamy pełną świadomość, jak ważne jest zapewnienie mieszkańcom naszego powiatu opieki medycznej na najwyższym poziomie, dlatego troskę o Szpital stawiamy na pierwszym miejscu, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji epidemiologicznej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Środki przekazane przez Powiat Niżański pochodzą z uruchomionej decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów specjalnej rezerwy z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę instalacji tlenowych oraz zakupy niezbędnego wyposażenia szpitali z terenu Województwa Podkarpackiego. Ma to związek z potrzebą zabezpieczenia związanego z zużyciem tlenu na wypadek kolejnej fali zachorowań na COVID-19. Na ten cel przeznaczono ponad 3 mln zł.

Zdjęcia: SPZZOZ w Nisku

zdjęcie