grafika poglądowa

W czerwcu 2020 roku Starosta Niżański zlecił cyfryzację materiałów dotyczących uregulowania stanu prawnego gospodarstw rolnych na terenie wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego. Proces cyfryzacji został zakończony w grudniu tego samego roku.

Dokumenty powstałe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w związku z powszechnym uwłaszczeniem właścicieli gospodarstw rolnych w trybie ustawy z dnia z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27 poz. 250) zalegały w archiwum Starostwa Powiatowego w Nisku od dwudziestu lat, tj. od momentu przekazania przez właściwe gminy. Mając na względzie stan dokumentów, który pozostawiał wiele do życzenia oraz postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu oznaczanego numerem SKO-409.R.Ó.1191.52.2019 z dnia 15 lipca 2019 r., Starosta Niżański postanowił zlecić cyfryzację wskazanych dokumentów.

Odnosząc się do powołanego postanowienia, SKO w Tarnobrzegu potwierdziło, że sprawy związane z wydanymi aktami własności ziemi weszły do właściwości organów gminy, a konkretnie leżą w kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta na terenie, której znajduje się nieruchomość. Przeprowadzona cyfryzacja umożliwi nie tylko sprawny dostęp do zarchiwizowanych dokumentów, ale także zapewni ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Wraz z końcem 2020 roku Starosta Niżański rozpoczął przekazywanie właściwym urzędom Gmin materiałów dotyczących uregulowania stanu prawnego gospodarstw rolnych. Obecnie mieszkańcy Gmin: Jeżowe, Harasiuki i Krzeszów mogą załatwić sprawy dotyczące aktów własności ziemi we właściwych dla nich urzędach. Dalsze przekazywanie dokumentacji uwłaszczeniowej zrealizowane zostanie w terminie do końca stycznia 2021 roku.