grafika

Na terenie gmin należących do Powiatu Niżańskiego, zorganizowano transport na szczepienia przeciw COVID-19. W związku z tym uruchomiono specjalne numery telefonów dla osób, które będą chciały się zaszczepić, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień. Transport na szczepienia skierowany jest do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
    o kodzie R lub N, bądź odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Więcej informacji na temat transportu pacjentów do punktu szczepień można uzyskać pod specjalnymi numerami telefonów podanymi w linkach poniżej:

Gmina i Miasto Nisko:

https://www.nisko.pl/aktualnosci/3004-wykaz-punktow-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-mieszkancow-gminy-i-miasta-nisko

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem:

https://rudnik.pl/twoja-gmina-twoj-urzad/dowoz-osob-do-punktow-szczepien-przeciw-covid-19-na-terenie-gminy-rudnik-nad-sanem/

Gmina i Miasto Ulanów:

http://www.ulanow.pl/pl

Gmina Jeżowe:

https://jezowe.pl/index.php/homepage/wszystkie-aktualnosci/1449-pomoc-w-dowozie-do-punktow-szczepien

Gmina Jarocin:

http://www.jarocin.ug.pl/index.php

Gmina Harasiuki:

https://harasiuki.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/186854/szczepimy_sie_

Gmina Krzeszów:

https://krzeszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/186825/pomoc_w_dowozie_do_punktow_szczepien

Więcej informacji na temat transportu pacjentów (osób mających trudność z dotarciem do punktu szczepień) można uzyskać pod specjalnym numerem telefonu czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30:

15 841 20 75 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz