zdjęcie

Dnia 13 stycznia 2021 r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu - Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Krzysztof Skrzypek - gospodarz spotkania, a także Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gabriel Waliłko.

W pierwszej części Konwentu dyskutowano na temat organizacji szczepień przeciw COVID-19 na terenie Powiatu Niżańskiego, w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19. Starosta poinformował, że od 15 stycznia 2021 roku rozpocznie się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19, a szczepienie będzie bezpłatne. Ponadto poinformował o punktach szczepień na terenie Powiatu Niżańskiego, wśród których znajduje się Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku.

W drugiej części Konwentu odbyła się wideokonferencja z Wicewojewodą Podkarpackim, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Z-cą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie. Wicewojewoda poinformowała o: przygotowanych ulotkach informacyjnych, które trafią do Komend Powiatowych PSP i będą trafiać do mieszkańców przy udziale druhów OSP; organizacji transportu osób niepełnosprawnych oraz starszych niemających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień; przesłaniu do PUW w Rzeszowie informacji o uruchomieniu linii telefonicznej w związku z organizacją transportu. Ponadto przedstawiła wstępne daty organizacji procesu szczepień od dnia 15 stycznia 2021 r. – rejestracja osób 80+; od dnia 22 stycznia 2021 r. - rejestracja osób 70+, od dnia 25 stycznia 2021 r. - szczepienia tych grup.

Wicewojewoda zwróciła się również z prośbą o podjęcie działań, w zakresie przeprowadzania szczepień weekendowych w Szpitalach Powiatowych, aby cały proces szczepień mógł być realizowany na bieżąco.