grafika poglądowa

W ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 15 stycznia 2021 roku rozpocznie się rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepienie będzie bezpłatne. Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Szczepienie będzie odbywało się poprzez przyjęcie pierwszej dawki preparatu, wraz z informacją o dacie podania drugiej dawki.

Etapy szczepienia:

Etap 0: pracownicy sektora zdrowia, domów i ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap 1: pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych (80+, 70+, 60+), służby mundurowe, nauczyciele.

Etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Zapisać się na szczepienie będzie można:

  • bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego,
  • dzwoniąc na specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień (989 lub 22 62 62 989),
  • w punktach szczepień w swojej gminie,
  • przez Internetowe Konto Pacjenta.

Po zarejestrowaniu się na szczepienie pacjent otrzyma e-skierowanie. Podczas umawiania się na szczepienie nie trzeba posiadać numeru e-skierowania. Wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. System automatycznie zweryfikuje ważność e-skierowania.

Punkty szczepień

Lista punktów szczepień w Polsce: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Na terenie Powiatu Niżańskiego zostało wyznaczonych 16 punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19:

POWIAT NIŻAŃSKI

Lp.

Nazwa podmiotu

Miejsce punktu szczepień

Adres

Numer telefonu

1.

SPZZOZ w Nisku
Powiatowy Szpital im. PCK
w Nisku

NISKO

ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko

15 841 67 20

2.

Artur Szofer – Praktyka Lekarza Rodzinnego

HARASIUKI

ul. Długa 13
37-413 Harasiuki

15 879 15 31

3.

Artur Szofer – Praktyka Lekarza Rodzinnego

HUTA KRZESZOWSKA

ul. Łąkowa 6
37-413 Huta Krzeszowska

15 879 25 23

4.

Artur Szofer – Praktyka Lekarza Rodzinnego

KURZYNA ŚREDNIA

Kurzyna Średnia 59
37-410 Kurzyna Średnia

15 843 13 22

5.

Przychodnia „Nasze Zdrowie – Niwińscy” Artur Niwiński

KRZESZÓW

ul. Stolarska 1
37-418 Krzeszów

15 879 87 53

6.

Teresa Królikowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

JEŻOWE

Jeżowe 662a
37-430 Jeżowe

15 879 72 00

7.

Spółka Cywilna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 3 w Nisku

NISKO

ul. Wolności 8a
37-400 Nisko

15 841 43 38

8.

Anna Trznadel-Mozul – Gabinet Lekarza POZ

ULANÓW

ul. 3-go Maja 19
37-410 Ulanów

15 876 30 01

9.

Grażyna Lefek-Dąbek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

JAROCIN

Jarocin 62
37-405 Jarocin

15 873 32 08

10.

Przychodnia Rodzinna
i Specjalistyczna – Panorama Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

RUDNIK
NAD SANEM

ul. Daszyńskiego 1
37-420 Rudnik nad Sanem

15 306 61 63

11.

Andrzej Kloc – Poradnia Lekarza Rodzinnego

ZARZECZE

ul. Mickiewicza 46
37-400 Zarzecze

15 841 10 01

12.

Wit Danecki
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Prywatna Praktyka Lekarska

JEŻOWE

Jeżowe 662a
37-430 Jeżowe

15 879 43 11

13.

Dorota Rutkowska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2

JEŻOWE

Jeżowe 662a
37-430 Jeżowe

603 300 317

14.

Spółka Cywilna –
Dorota Borowiec, Katarzyna Wójtowicz-Warchoł, Renata Zajączkowska – Przychodnia Lekarska

NISKO

ul. Sandomierska 18b
37-400 Nisko

15 841 66 22

15.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rudnik” S.C

RUDNIK NAD SANEM

ul. Chopina 22
37-420 Rudnik nad Sanem

15 876 10 09

16.

Centrum Medyczne KINESIS
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

KRZESZÓW

ul. Rynek 32
37-418 Krzeszów

502 699 725

Tabelkę sporządzono na podstawie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Szpital Powiatowy im. PCK w Nisku będzie prowadził szczepienia grupowe, weekendowe oraz indywidualne.

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19 na terenie Powiatu Niżańskiego

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu. Powyższy transport na szczepienia przeciw COVID-19 dedykowany jest następującym osobom: 

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Więcej informacji na temat transportu pacjentów (osób mających trudność z dotarciem do punktu szczepień) można uzyskać pod specjalnym numerem telefonu czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30:

15 841 20 75 – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz