INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

Data i godzina wydania: 25.02.2021 r. - godz. 08:06

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych
w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 12:00 dnia 27.02.2021 r.

Obszar: zlewnie Wisłoki, Sanu, Wisłoka, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz Strwiąża (podkarpackie)

Przebieg: Na skutek spływu wód roztopowych, a w noc z piątku na sobotę także opadowo-roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk, hydrolog: Przemysław Plewa

 

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie.