Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuję, że od godz. 8.00 dnia 26.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  26.02.2021 r. na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza oraz na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonanej przez Instytut Ochrony Środowiska, prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.