Informujemy, że w Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, w dniu 19 stycznia 2021 roku, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności, w ramach:

  1. Algorytmu FP na 2021 rok:
  2. Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim(V)”współfinansowanego z EFS w ramach POWER:
  3. Projektu „Aktywizacja osób po 29 r. życia pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VII)” współfinansowanego z EFS w ramach RPO WP.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia 2 marca 2021 r. (data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku lub data stempla pocztowego). 

Szczegóły o naborze wniosków pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/14518134-komunikat-dotyczacy-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-z-funduszu-pracy-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej