grafika poglądowa

20 września 2020 roku na Cmentarzu Wojennym w Banachach w gminie Harasiuki, odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Banachami. Udział w nich wzięły delegacje m.in. władz parlamentarnych i  samorządowych, służb inspekcji i straży.

Wydarzenie o charakterze religijno-patriotycznym rozpoczęło się od uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Następnie wszystkich zebranych powitał proboszcz parafii w Starym Bidaczowie ks. Rudolf Karaś.

Odprawiona została msza św. polowa w intencji żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Banachami, upamiętniająca żołnierzy, którzy w tym miejscu walczyli i ginęli. Cmentarz Wojenny w Banachach jest miejscem niezwykle ważnym, a zarazem symbolicznym. 

Na zakończenie przy pomniku upamiętniającym ofiary tamtych wydarzeń złożono wieńce i kwiaty.

W uroczystościach uczestniczyli licznie zebrani goście, m.in. Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Ppłk Grzegorz Grobel, dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku st. bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Harasiuki Krzysztofa Kiszkę we współpracy z Parafią pw. Nawiedzenia NMP w Starym Bidaczowie i Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej.

Zdjęcia: Joanna Ferens Katolickie Radio Zamość